Certificat de garanție

Certificat de garanție

logo

 

Multimago SRL, cu sediul in Cluj, Cluj-Napoca Str. Miko Imre, Nr.8

asigura activitatea de service produselor mentionate in prezentul document conform facturii prin care le-ati achizitionat, parte a protectiei juridice a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzatorului fata de consumator privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Denumirea produsului, modelul acestuia, S.N. (pentru produsele purtatoare de serie), identitatea partilor, sunt mentionate si in documentele de achizitie. Completarea informatiilor mai sus mentionate se face de catre vanzator cand produsele sunt comercializate in magazin si se pot regasi in documentele de achizitie pentru produsele achizitionate online.

IMPORTATOR:  SC Multimago SRL

VANZATOR: SC Multimago SRL Cluj, Cluj-Napoca Str. Miko Imre, Nr.8

0758667671,

contact@multimago.ro

Cumparator Denumire Produs Serie certificat de garantie

GARANTIA DE CONFORMITATE: 24 luni

GARANTIA COMERCIALA:  24 luni

GARANTIA COMERCIALA, daca este oferita, se adreseaza consumatorilor persoane fizice, include garantia de conformitate (nu se adauga acesteia) si poate fi diferita pentru diverse loturi de produse care pot fi continute in campanii sau promotii diferite. Pentru a beneficia de garantia comerciala, este necesara dovada achizitionarii din Romania a produselor respective, de la magazinele partenere sau prin comert online, care comercializeaza produse importate prin Multimago S.R.L., sunt modelul indicat neechivoc in factura, si sunt folosite casnic, in afara activitatii comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale. Pentru a beneficia de perioada de garantie extinsa, consumatorul are in sarcina sub sanctiunea pierderii acestui drept, sa detina documentele fiscale de provenienta ale bunului si ,,Certificatul de Garantie” pe care sa fie mentionat in mod neechivoc ca produsul beneficiaza de garantia comerciala si durata acesteia.

1. CONDITII GENERALE

1.1 Produsele mai sus enumerate, achizitionate cu factura care le insoteste, beneficiaza de garantia legala de conformitate de doi ani conform legislatiei in vigoare, iar cumparatorul de drepturile conferite de legislatia specifica in domeniu, respectiv O.G.21/1992 republicata cu completari si modificari ulterioare, L.G. 449/2003 republicata si modificata prin O.G. 9/2016, L.G. nr. 296 din 28 iunie 2004, O.U.G nr. 34 din 4 iunie 2014 actualizata si celelalte acte normative incidente incepand cu data livrarii produsului sau cu data la care consumatorul intra in posesia fizica a produselor in conditiile prevazute de O.G. 34/2014.

1.2 Prevederile acestui ,,Certificat de Garantie“ nu sunt limitative si nu afecteaza drepturile consumatorilor conferite prin actele normative in vigoare. Pentru a beneficia de garantia de conformitate sau de cea comerciala in cadrul unor promotii consumatorul are in sarcina sa detina documentele fiscale de provenienta ale bunului pe care sa fie inscriptionate in mod neechivoc denumirea produsului si seriile acestuia de identificare, precum si durata garantiei comerciale care poate fi acordata limitat in cadrul unor promotii. ,,Certificatul de Garantie” este de asemenea necesar pentru mentionarea si contorizarea evenimentelor de service.

1.3 ,,Certificatul de Garantie“ se adreseaza persoanelor fizice indreptatite de lege: ,,Consumator

– orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii de consumatori, care, in cadrul contractelor care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale. Asociatiile de locatari/proprietar persoane fizice intr-un condominiu sunt considerate, in sensul acestei legi, asociatii de consumatori.

Aceste prevederi legale nu ingradesc beneficiul garantiei de conformitate persoanelor juridice, dar plangerile sau pretentiile acestora ridicate impotriva vanzatorului vor fi solutionate pe cale amiabila sau de instantele competente material si teritorial la sediul producatorului, respectiv al importatorului daca producatorul nu are un sediu in Romania si vor fi guvernate de prevederile art.1710 si urmatoarele din N.C.C.

1.4 Asigurarea activitatii de service se face gratuit de catre  SC Multimago S.R.L. inscrisa

in Registrul Comertului sub nr. J12/2801/2015  C.U.I.  RO35017447  la adresa  Cluj, Sannicoara , Str 1 Mai Nr. 17.  cu programul de lucru afisat pe site.

1.5 Modalitatile de asigurare a garantiei sunt urmatoarele: repararea, inlocuirea cu un produs identic, sau restituirea contravalorii produsului in cazul in care nu sunt posibile primele doua modalitati.

Asigurarea garantiei se va face in primul rand prin repararea produsului in termen de maxim 15 zile calendaristice in conformitate cu legislatia in vigoare.

1.6 Timpul de nefunctionare prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie si curge din momentul inregistrarii in unitatea de service pana la notificarea de solutionare a defectului reclamat catre consumator. Daca durata cumulata de nefunctionare calculata strict prin insumarea zilelor stationarii produsului in service în termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestuia, la cererea consumatorului, se vor aplica prevederile legale.

1.7 In intampinarea doleantelor dumneavoastra si pentru o eficienta colaborare cu respectarea legislatiei in vigoare la momentul semnarii prezentului contract, va recomandam sa ne aduceti sau trimiteti produsul defect la unitatea service SC Multimago  S.R.L  la adresa mai sus mentionata sau sa-l expediati prin curierul agreat de societatea noastra la momentul trimiterii conform procedurii de mai jos:

– Completarea corecta a rubricilor din formularul de retur.

– Curierul agreat va prelua produsul defect si accesoriile, garantia nefiind conditionata de pastrarea  ambalajelor originale, cu exceptia produselor nepurtatoare de serie (pentru care elementele de identificare sunt inscriptionate pe ambalaj), fara costuri suplimentare (daca veti alege alt curier decat cel agreat de catre vanzator, veti suporta costul transportului).

– Reparatia produsului gratuit daca sunt respectate conditiile de garantie.

– Produsul va fi inapoiat catre cumparator prin curier.

Veti fi informat despre finalizarea reparatiei prin email, pentru acesta procedura legala de notificare fiind absolut necesar sa ne indicati o adresa valida de corespondenta. In cazul in care adresa de email nu este valida, refuzati sa o oferiti, sau datele furnizate sunt incorecte, nu ne poate fi opozabila nerespectarea obligatiei de a va notifica fiind dator sa contactati unitatea service pentru informatii.

1.8 Pentru a evita situatiile in care produsele neridicate in urma esuarii notificarii sau cele neridicate sau nepreluate din neglijenta proprietarilor (adresa de email invalida sau alte cauze ce nu pot fi imputate SC Multimago S.R.L.), situatii care pot crea o aglomerare nejustificata a spatiilor de depozitare din service si implicit o incetinire a activitatii care poate impieta asupra intereselor consumatorilor de buna credinta, se va percepe o taxa de depozitare dupa trecerea a 15 zile de la notificarea proprietarului in vederea ridicarii produsului (perceputa de catre SC Multimago S.R.L.”).Taxa de depozitare va reprezenta 1,5 % pe zi din valoarea facturata a produsului nou, iar la ridicarea produsului, clientul va trebui sa achite suma mai sus mentionata, in caz contrar SC Multimago S.R.L. va invoca dreptul de retentie in virtutea art 2495 din Noul Cod Civil :,, Cel care este dator sa remita sau sa restituie un bun poate sa il retina cat timp creditorul nu isi executa obligatia sa izvorata din acelasi raport de drept sau, dupa caz, atat timp cat creditorul nu il despagubeste pentru cheltuielile necesare si utile pe care le-a facut pentru acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.”

1.9 Pentru a evita solicitarile nejustificate de aducere la conformitate a produselor dupa prima constatare prin care unitatea de reparatie considera produsul conform, urmatoarea introducere nejustificata in service va aduce costurile manoperei care este de 50 RON +T.V.A. /ora  si costul transportului facturat de curierul agreat. Se va considera o trimitere nejustificata in service atunci cand in scop evident sicanator, cumparatorul retrimite nejustificat produsul in aceeasi stare in care a fost trimis de service si expertizat ca fiind conform, sau cand acesta considera produsul defect din cauza precaritatii deprinderilor tehnice minime de a manipula acest produs sau a perseverentei in a utiliza produsul la alti parametri tehnici decat cei prevazuti si indicati de producator. Pana la achitarea sumei datorate se va invoca dreptul de retentie in conditiile mentionate in paragraful anterior.

1.10 Produsul de folosinta indelungata este definit de legiuitor :,,- produs complex constituit din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare si asupra caruia se pot efectua reparatii sau activitati de intretinere “
Accesoriile echipamentelor beneficiaza de aceeasi perioada de garantie ca si produsul principal, cu exceptia cazurilor in care in documentele de utilizare este specificat altfel. Uzura normala a starii unor componente ca urmare a folosirii produsului care nu impieteaza asupra bunei functionari a acestuia, nu este obiectul garantiei, intretinerea de buna credinta prin curatare si bune tratamente stau in sarcina proprietarului.

Componentele din material plastic, fonta, sticla si alte materiale casante care sunt deterioarate prin soc mecanic nu fac obiectul garantiei.

Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei.

2. CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI

2.1 Asigurarea aducerii produsului la conformitate in perioada legala conform L.G. 449/2003

republicata si modificata prin O.G.9/2016 si a celorlalte acte normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care, neindeplinite, pot duce la pierderea acestui drept.

2.2 Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate, produsul trebuie sa fie insotit de

documentele fiscale de achizitie (factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a defectiunii de accesorii. Produsele fara etichetele sau sigilii de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricatie, desigilarea echipamentelor sau componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor din certificatul de garantie pierd acest drept, fiind considerate parte a unor interventii neautorizate.

2.3 Pentru a beneficia de perioada de garantie extinsa,in cazul in care produsul face parte dintr-un lot continut intr-o promotie cu garantie comerciala, consumatorul are in sarcina sub sanctiunea pierderii acestui drept sa detina documentele fiscale de provenienta ale bunului prin care se poate face dovada achizitionarii din Romania de la magazinele partenere care comercializeaza produse importate prin Multimago S.R.L., este modelul indicat neechivoc in documentele fiscale si face parte din Campania pentru care s-a acordat garantia comerciala in ,,Certificatul de Garantie”.(cu specificarea ca produsul beneficiaza de garantia comerciala si durata acesteia inscriptionate de catre vanzator)

2.4 Produsul are in componenta elemente electronice care necesita respectarea cu strictete a conditiilor continute in manualul de utilizare si intretinere privind manipularea, depozitarea, punerea in functiune precum si a conditiilor tehnice generale de instalare si utilizare. Produsele care prezinta defecte cauzate de nerespectarea conditiilor de transport (in cazul efectuarii transportului de catre consumator), pastrare, punere in functiune, exploatare, intretinere, manipulare respectiv stocare sau ca urmare a nerespectarii instructiunilor si conditiilor de utilizare si siguranta din manualul produsului, sau cele utilizate in conditii necorespunzatoare, vor fi refuzate la receptia in vederea acordarii garantiei.

2.5 Produsele care prezinta defectiuni sau deteriorari din cauza unor socuri mecanice, a incendiilor, accidentelor sau a neglijentei in utilizare, urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in locuri cu umiditate peste cea indicata de producator (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu umiditate ridicata), sau depuneri de praf si impuritati (depuneri de substante dure nespecifice sau calcar) peste limitele normale care indica folosirea incorecta sau in medii nerecomandate, vor fi refuzate la receptia in vederea acordarii garantiei.

2.6 Produsele care prezinta urmatoarele defecte, dar fara a se limita la acestea: crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale componentelor exterioare , interioare sau electronice, lipsa unor elemente constructive care indica socuri mecanice, expunerea la temperaturi extreme (incendii sau inghet) ,urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau pulberi in interiorul aparatului la motor sau la instalatia electrica, componente electronice distruse sau nefunctionale in urma expunerii la tensiuni electrice necorespunzatoare, a manipularii incorecte sau a conectarii incorecte a accesoriilor, vor fi refuzate la verificarea in vederea acordarii garantiei.

2.7 Interventiile in vederea repararii (care necesita introducerea produselor in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate de catre producator vor conduce la scoaterea produselor din garantie. (ruperea sau distrugerea sigiliilor vor fi considerate parte a unor interventii neautorizate).

2.8 Greselile de instalare (lipsa impamantarii la priza, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, sau orice procedura diferita de cele indicate in manualul de utilizare), cuplarea la o priza cu voltaj necorespunzator care afecteaza componente electronice ale produselor conducand la defectarea acestora vor conduce la scoaterea produselor din garantie; Interventiile nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune, introducerea gresita a conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata care distrug mecanic component mecanice, electrice sau electronice (facand imposibila reparatia si necesitand inlocuirea acestora) vor conduce la scoaterea produselor din garantie.

2.9 Nerespectarea instructiunilor si a unor practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord evident cu destinatia aparatului), va conduce la scoaterea produsului achizitionat din garantie daca a dus la defectarea acestuia.

2.10 Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica distrugerea vadita a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic la numarul de telefon al service-ului sau prin corespondenta email (prin indicarea unei adrese de email valida unde sa primeasca corespondenta) si unde va fi informat complet in cazul in care informatiile oferite in manual vor fi considerate de acesta insuficiente.

2.11 Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in articolele de mai sus al respectivului “Certificat de Garantie“ au fost scoase din garantie in urma constatarii tehnice facute de service vor fi reparate contra cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce este instiintat de costul total al interventiei. Comandarea pieselor necesare va fi adresata producatorului, durata reparatiei fiind determinata de furnizarea pieselor necesare de catre producator. Devizul de inlocuire a pieselor in regim de postgarantie va contine termenii legali de retragere pana la indeplinirea obligatiilor prestatorului de serviii si compensatiile datorate prestatorului in cazul retragerii tardive din contract.

3. ASUMAREA TERMENILOR CERTIFICATULUI DE GARANTIE

3.1 Garantia furnizata nu afecteaza drepturile consumatorului prevazute prin legislatia aplicabila in vigoare privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

3.2 Functionarea produsului se probeaza in magazin la cererea cumparatorului care a luat la cunostinta de modul de utilizare in acord cu instructiunile si conditiile de utilizare si siguranta din manualul produsului. Produsul a fost receptionat in conditiile tehnice de functionare specificate de producator, cu sigiliile intacte, cu accesoriile livrate de producator, iar cumparatorul a luat la cunostinta care sunt conditiile de asigurare a garantiei cuprinse in ,, Certificatul de Garantie“ completat si stampilat de vanzator, care i-a fost transmis odata cu produsul achizitionat.

3.3 Defectiunile intervenite in exploatarea aparatului achizitionat vor fi identificate in urma examinarii in unitatea service de catre un specialist autorizat de producator (dupa ce aparatul va fi testat) care va emite o fisa de service unde va enumera defectiunile constate, natura acestora si va stabili daca se incadreaza in coditiile garantiei si implicit a aducerii la conformitate gratuit sau sunt datorate unei exploatari incorecte, aceasta fiind pozitia oficiala a vanzatorului. Receptia efectuata la primirea produsului in magazin sau prin preluarea de la curier este insotita de planse fotografice si atesta doar receptia cantitativa si aspectul general al aparatului.

3.4 ,,Certificatul de Garantie“ este valabil insotit de factura sau bonul fiscal de achizitie al produsului care face obiectul garantiei si stipuleaza durata garantiei comerciale inscriptionata de vanzator daca produsul este cuprins intr-un lot sau promotie care ofera acest drept.

3.5 Prezentul contract este incheiat cu respectarea prevederilor Regulamentului European GDPR cu modificari ulterioare privind garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

4. DREPTUL DE RETRAGERE DINTR-UN CONTRACT LA DISTANTA SAU DINTR-UN CONTRACT IN AFARA SPATIILOR COMERCIALE

4.1 Consumatorul beneficiaza de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distant sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta decat costurile directe legate de returnarea produselor. Perioada de retragere mentionata expira in termen de 14 zile de la ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a produselor. Profesionistul poate amana rambursarea pana la data receptionarii produselor care au facut obiectul vanzarii, dupa primirea si evaluarea integritatii si functionalitatii produsului returnat, plata se va efectua in interval de 14 zile in contul din care a fost efectuata de catre consumator sau la cererea si pe cheltuiala acestuia in alt mod. Consumatorul este obligat sa trimita produsul dupa maxim 14 zile de la data la care a facut notificarea, dupa acest termen demersul fiind tardiv cu exceptarea posibilitatii returului.

Consumatorul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Produsul trebuie returnat intact si cu ambalajul nedeteriorat, cu toate accesoriile si manualele primite. Daca produsul returnat in intervalul prevazut de lege a suferit o uzura datorata folosirii care ii scade valoarea (in perioada de 14 zile produsul trebuie utilizat doar pentru testarea modului de functionare) si din cauza acestei deprecieri poate fi vandut cu un prêt mai mic decat cel de vanzare de care a beneficiat cumparatorul sau care devine nevandabil in urma utilizarii defectuoase, atunci suma restituita consumatorului va fi egala cu valoarea de vanzare a acestui produs, consumatorul fiind responsabil pentru diminuarea valorii produsului.

Conform art.16 din O.U.G. 34/2014-,,Exceptari de la dreptul de retragere- e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator; Aceste produse de igiena personala sunt comercializate de catre importator cu specificarea naturii lor la loc vizibil pe pagina web pe care sunt expuse. Consumatorul este informat despre natura acestor produse prin incadrarea lor in categoria ,, Produse pentru ingrijirea personala” si prin achizitia acestora consimte tacit asupra exceptarii dreptului de retur. Constatarea diminuarii valorii produsului se face de catre un reprezentant al unitatii service autorizate.

Intentia consumatorului de a se retrage dintr-un contract la distanta sau incheiat in afara spatiilor comerciale se va aduce la cunostinta vanzatorului prin notificare scrisa intr-o forma care sa ofere certitudinea ca aceasta intentie a fost receptionata de catre vanzator sau prin transmiterea receptionata a formularului de retragere anexat completat si semnat.

Pentru returnarea produselor comercializate de Multimago SRL ne puteti contacta telefonic la numarul: 0758667671  sau notifica prin email: contact@multimago.ro. Operatorii nostri va vor oferi suport in alegerea modalitatii de returnare CONTRA COST si va vor oferi detaliile necesare cu privire la adresa de expediere a produselor, ambalare sau contactarea firmei de curierat.

Produsele achizitionate din magazin si transportate de cumparator care are posibilitatea de a vizualiza sau proba produsul nu pot fi returnate, pentru orice neconformitate vor beneficia de garantia legala de conformitate, cu conditia respectarii conditiilor de acordare a garantiei.

5. INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE

Data Preluari Produsului Fisa de service Data iesirii din service semnatura unitatea service Semnatura client

Descarca certificat de garantie

Alătură-te listei de așteptare Te vom informa când produsul revine în stoc. Te rugam introdu o adresă de email validă.
X